Welcome! INTERFINN Knowledge Centre

เรา InterFinn เป็นการรวมตัวกันของกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ทั้งด้านการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์โครงการ การประเมินโครงการ และ Programming เราเป็นผู้สร้างคุณให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ แขนงวิชาที่เปิดให้บริการอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาของ InterFinn คุณจะไม่ สามารถหาจากที่ไหนได้เท่ามาเข้ารับการอบรม กับทีมงานของเรา


GET INFORMATION

เราเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ

YOU can use when @ MEMBER

 • เราเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  สำหรับคุณ
 • เรามีทีมงานให้คำแนะนำตลอด
  ทางอีเมล์
 • เรามี Youtube Education
  ให้ฟังทุกหลักสุตร
 • เราจะทำการ Online Exam สำหรับผู้สมัครเรียน Certificate
 • เราจะทำการ Oral Test สำหรับ
 • ผู้สมัครเรียน CertificateRead more

IN-COMPANY TRAINING

เราเป็นทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถ เพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของท่านได้
Read more