Login Register


Welcome! INTERFINN Knowledge Centre

เรา InterFinn เป็นการรวมตัวกันของกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ทั้งด้านการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์โครงการ การประเมินโครงการ และ Programming เราเป็นผู้สร้างคุณให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ แขนงวิชาที่เปิดให้บริการอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาของ InterFinn คุณจะไม่ สามารถหาจากที่ไหนได้เท่ามาเข้ารับการอบรม กับทีมงานของเรา


GET INFORMATION

เราเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ

YOU can use when @ MEMBER

 • เราเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  สำหรับคุณ
 • เรามีทีมงานให้คำแนะนำตลอด
  ทางอีเมล์
 • เรามี Youtube Education
  ให้ฟังทุกหลักสุตร
 • เราจะทำการ Online Exam สำหรับผู้สมัครเรียน Certificate
 • เราจะทำการ Oral Test สำหรับ
 • ผู้สมัครเรียน CertificateRead more

IN-COMPANY TRAINING

เราเป็นทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถ เพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของท่านได้
Read more